Tehničko obezbeđenje objekata
Obezbeđenje

Usluge tehničko obezbeđenja takođe obuhvataju zaštitu objekata kao i pri fizičkom obezbeđenju, ali se u ovom slučaju pribegava konsaltingu i pripremi elaborata, odnosno tehničke dokumentacije, instaliranju najsavremenijih alarmnih sistema zaštite, kontroli pristupa zaposlenih itrećih lica i CCTV, kontroli protiv-provalnih i protiv požarnih sistema, povezivanje na monitoring sistem i odziv i dojavu u slučaju alarmiranja sistema. Dokje sistem tehničkog obezbeđenja objekata moguće koristiti paralelno sa sistemom fizičkog obezbeđenja u vidu alarmnog sitema i video sistema, onitoring sistem obuhvata neprekidno celodnevno (24h) praćenje stanja na štićenom objektu koji bi u slučaju povrede štićenog prostora alarmirao monitoring centar Agencije ,,Bond’’ koja bi izvršila dojavu MUP-u, vatrogascima, vlasniku objekta ili intervenciju interventne ekipe Agencije u skladu sa zakonom, a sve zavisnosti od stepena i vrste ugroženog objekta. Monitoring centar, takođe pokriva i sisteme video nadzora objekta, a u zavisnosti od potrebe, dogovora i procene ugrožrnosti može da bude u toku ili nakon radnog vremena.

2011 Agencija Bond all rights reserved. BlindCat.interactive