Pratnja novca i dragocenosti
Obezbeđenje

Jedan od vidova ezbednosti na koji se takođe stavlja akcenat, a koi je veoma sližen proces, je i pratnja novca i dragocenosti. Pre i tokom ovog postupka veoma važan faktor čini i procena bezbednosti. U ovom postupku koristi se kombinovana višečlana naoružana ekipa ljudi, logistička podrška, lažni transporti, nepoznate maršrute i vreme polaska, saradnja sa MUP-om, upotreba specijalnih blindiranih vozila. U ovim poslovima Agencija ,,Bond’’ vodi računa i o samom klijentu na taj način što se pribegava strogim merama tajnosti,pri čemu čak ni radnici Agencije ne znaju koja je maršruta, sadržaj i količina dragocenosti, kao ni koji je identitet klijenta.

2011 Agencija Bond all rights reserved. BlindCat.interactive