Naše delatnosti profesionalno, efikasno, diskretno
Delatnost
Detektivska delatnost obuhvata poslove prikupljanja i pružanja informacija i odvija se van policijske delatnosti u skladu sa ugovorom u kojem su definisani poslovi koji su zakonom dozvoljeni. Opšti cilj detektivske delatnosti je otkrivanje i sprečavanje štetnih pojava i protivpravnih radnji koje narušavaju dostojanstvo i ugrožavaju život i fizički integritet lica ili umanjuju vrednost imovine koja je predmet zaštite..2011 Agencija Bond all rights reserved. BlindCat.interactive