Provera vernosti partnera
Delatnost
Ma kako ona izgledala, provera vernosti partnera, jedan je od veoma složenih sistema provere, koji je veoma degutantan, kako za Agenciju i naručioca posla, tako i za lice za koje se provera traži. Iz ovog razloga, Agencija Bond se prema ovom problemu postavlja krajnje profesionalno na taj način što klijentu daje garanciju o diskretnosti klijenta, lica koje se proverava i rezultata istrage. Takve informacije su maksimalno zaštićene, ekada do te mere da ni agenti koji rade na terenu ne znau ko je naručilac posla, a nakon završetka istog gotovo je nemoguće doći do bilo kakvog podatka ili dokaza da je posao ikada i rađen.
Na taj način izlazimo u susret komintentima koji se u ovakvim situacijama nalaze u nekoj vrsti emotivnog šoka i kojima je potreban pravi dokaz u vidu foto, video ili audio snimka o preljubi bračnog partnera ili voljene osobe.2011 Agencija Bond all rights reserved. BlindCat.interactive