Otkrivanje narkomanije i članstva u sektama
Delatnost
Devedesetih godina na teritoriji Srbije, koja je bila uzdrmana raznim situacijama, kako političkim, tako iratnim, pojavljuje sesve veći broj organizacija – sekti koje su na svoj način privlačile mentalno još nestasalu omladinu ili pshički nestabilna lica. Takva članstva su se u ne malom broju slučajeva pokazala kao siguran put u smrt. U isto vreme se pojavljuje sve veći broj maloletnihlica koja se iz razloga dokazivanja u društvu ili željom za probom nvina, priklanjaju raznovrsnom izboru narkotika na naše crnom tržištu, ne shvatajući pri tom da je to samo jedan siguran korak ka smrti. Takvih primera je nažalost sve više i iz tog razloga Agencija Bond u ovakvim slučajevima sarađuje sa velikim brojem stručnjaka iz oblasti sekti i opojnih droga, koji u saradnji sa klijentom i agentima Bond-a, nakon sagledavanja celokupnog problema lica koja treba izbaviti iz njih, stupa u akciju. Moramo se pohvaliti da se u ne malom broju slučajeva akcija naših agenata i tima lekara i stručnjaka, a nekada i uz saradnju sa MUP-om, pokazala više nego zadovoljavajuća po klijenta i lice koje je vraćeno na pravi put.2011 Agencija Bond all rights reserved. BlindCat.interactive